Modelování citlivosti LED předřadníků s ohledem na viditelný flikr

Abstract
Hlavním tématem práce je sestavení modelu či modelů předřadníku pro LED osvětlení v prostředí Matlab Simulink, rozbor vlivu jeho jednotlivých částí a funkcí a jejich dokumentace. Při tvorbě modelu je navrženo několik potenciálně použitelných postupů, jejich použití či zamítnutí je pádně zdůvodněno. Vhodný model či modely jsou následně verifikovány na několika sadách Gain Factoru naměřeného na reálných LED svítidlech. Verifikace je dále zdokumentována pro snadnou replikaci výsledků.
Main aim of the thesis is to create one or several models of an electronic driver for LED lamp using Matlab Simulink environment, analysing its specific parts and functions and documenting them. Several ways of approaching this issue are proposed, their acceptance or rejection is validly justified. Accepted model or models are then verified on a number of pre-measured sets of Gain Factor data. The model's verification is then documented for an easy reproduction of achieved results.
Description
Subject(s)
LED osvětlení, Elektronický předřadník, Flikr, Gain Factor, Buck měnič, Buck-boost měnič, Simulink
Citation
ISSN
ISBN