Hodnocení užitných vlastností textilií pro výrobu bojových oděvů profesionálního vojáka

Title Alternative:The validation of the fabric utility attributes on the combat clothong manufacture for the professional soldier
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Předmětem diplomové práce jsou specifika posuzování vlastnosti tkanin na výrobu bojových oděvů profesionálních vojáků a to v České republice a především ve Slovenské republice, kde se mi podařilo shromáždit požadovaný rozsah informací a vzorky moderních tkanin s digitálním kamuflážním potiskem s možností experimentálního ověření ve výzkumném ústavu. V diplomové práci je analyzována stručná studie historie uniformování vojsk od počátku vývoje ve starověku až do dnešního období. Je popsán současný stav v České a ve Slovenské republice. Jsou objasněny příčiny a požadavky na neustálý a udržitelný vývoj bojové výstroje do budoucnosti v souvislosti členství těchto dvou zemí v Severoatlantické alianci. V experimentální části práce jsou provedeny zkoušky tkanin pro bojové oděvy vojáka 21. století a jejich výsledky jsou srovnány s takticko-technickými parametry požadovanými Ministerstvem obrany Slovenské republiky. Cílem diplomové práce je zkoumat příčiny souvislostí mezi prudce se zvyšujícími požadavky na vlastnosti textilních materiálů podle zkušeností z misí Severoatlantické aliance, vývojem nových materiálů s možnostmi dodavatelů a možnostmi státního ověření kvality dodávaných materiálů. Vzhledem na široký rozsah problematiky se diplomová práce nezaměřuje na problematiku tkanin na výrobu speciálních ochranných součástek proti zbraním hromadného ničení, součástek balistické ochrany, oděvů pro specialisty (např. létající personál), tkanin na výrobu prádla, vycházkových oděvů, ale pouze tkanin na výrobu bojových oděvů, tj. blůzy, kalhot, pláště a čepice vycházejících z požadavků Severoatlantické aliance.
The subject of the diploma project is the specificity of the fabric attribute validation on the combat clothing manufacture for the professional soldiers in the Czech Republic and first and foremost in the Slovak Republic where I successfully collected expected extend of information and samples of the modern fabric with digital camouflage with possibility of experimental probate in the Research Institute. In the diploma project, there is analyzed a short history of the army uniforms since initiation progress in the ancient age to the present days. There is described nowadays disposition in the Czech Republic and Slovak Republic, reasons and requirements for a continuous and sustainable progress of combat equipment to the future in context of membership in NATO. In the experimental part of diploma project, there are executed the fabric tests of combat clothing of 21th century soldier. The results are compared with the tactical and technical characteristic requested by Ministry of Defense of Slovak Republic. The aim of the thesis is a search of the reason and relation between rapidly increase requirements on the textile material characteristic in accordance to North Atlantic Alliance mission experiences, suppliers ability with new material development and government quality verification possibilities of the material delivered. In the aspect of the wide question extend , my thesis is not focused on the fabric for the manufacture of special nuclear and biological protection equipment, ballistic protection equipment, dress for specialist (i.e. flying personnel), fabric on whites manufacture, lounge suit, but only on manufacture of the combat uniform , its mean combat jacket, combat trousers, raincoat and the cap in accordance with North Atlantic Alliance requirements.
Description
katedra: KTM; přílohy: 2 vzorky tkanin; rozsah: 120s.
Subject(s)
bojový oděv, voják 21. století, hodnocení vlastností textilií, stanag, takticko-technické parametry, kvalita, combat clothing, soldier of 21th century, fabric attribute validation, stanag, tactical and technical characteristic, quality
Citation
ISSN
ISBN