Struktury založené na síťované karboxymethylcelulóze

Abstract
Cílem této diplomové práce je charakteristika a různé druhy síťování sodné soli karboxymethyl celulózy. Teoretická část obsahuje stručný popis polysacharidů, celulózy a karboxymethyl celulózy. Dále zde nalezneme různé druhy metod, které je možné použít pro síťování filmů vzniklých z viskózního roztoku sodné soli karboxymethyl celulózy. V experimentální části jsou popsány přístroje, které byly použity při měření jednotlivých vzorků, dále pak využité chemikálie, které byly vybrány pro síťování viskózního roztoku sodné soli karboxymethyl celulózy. Následně jsou zde popsány způsoby všech měření a vyhodnocení získaných dat.
The aim of this thesis is to characterize different types of crosslinking of the sodium salt of carboxymethyl cellulose. The theoretical part contains a brief description of polysacharides, cellulose and carboxymethyl cellulose. You'll also find a various methods that can be used for crosslinking of films made from the viscous solution of sodium carboxymethyl cellulose. The experimental part describes the instruments that were used during the entire measurements for each samples, used chemicals that have been selected for crosslinking of carboxymethyl cellulose. Subsequently are described some methods of measurement and evaluation of the data.
Description
Subject(s)
Absorpce, celulóza, karboxymethyl celulóza, rozpustnost, sacharidy, síťovací činidla, síťování, Absorption, cellulose, carboxymethyl cellulose, solubility, carbohydrates, crosslinking agents, crosslinking
Citation
ISSN
ISBN