Vzorování na pletacím stroji Brother CK - 35

Title Alternative:PATTERNING ON KNITTING MACHINE BROTHER CK - 35
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou vzorování na pletacím stroji. Skládá z teoretické části, která je rozdělena do čtyř kapitol a z části praktické. První kapitola je věnována pletacímu stroji Brother CK - 35 a je doplněna o řadu obrázků, které dokumentují jednotlivé části stroje. Druhá kapitola se zaměřuje na možnosti vzorování bez použití přídavného návrhového systému. Součástí kapitoly jsou i obrázky jednotlivých vzorů s příslušnou patronou. V třetí části bakalářské práce je vytvořen jednoduchý manuál k programování vzorů pomocí návrhového systému DSC. V poslední kapitole je vypsán materiál, ze kterého lze na uvedeném stroji plést, jeho složení a jemnost. Praktická část obsahuje vypracovaný vzorník jednotlivých pletených vzorů spolu s příslušnými patronami a zápisy naprogramovaných dat. Veškeré upletené vzory jsou naskenovány a umístěny spolu s patronami do přílohy.
Following Bachelor's thesis discusses the forms of patterning of knitting machines. Thesis consists of theoretical part (four chapters) and practical part. The first chapter is dedicated to Brother CK - 35 and is accompanied by set of images documenting different parts of the machine. The second chapter focuses on patterning possibilities without using the additional system design. Also this chapter includes images of individual patterns with pattern cartridge. In the third chapter of the thesis is created simple manual for programming patterns with design system DSC. The last chapter contains list of all materials that can be used on this machine, it's composition and fineness. The practical part contains pattern book of various knitted patterns together with corresponding pattern cartridges and records of programmed data. All knitted patterns were scanned and are included in the appendix of this thesis.
Description
katedra: KDE; přílohy: CD ROM; rozsah: 47 s., 60 s. obr. příloh
Subject(s)
ažura, nop, chytová klička, chytová vazba, očko, podložená klička, petinetová vazba, střída vazby, vazba, vazba pleteniny, vzor, zátažná jednolícní pletenina, zátažná oboulícní pletenina, žebro, drop - stitch patern, knop stitch, tuck loop, tuck - stitch patern, stitch, floated look, lace structure, patern repeat, patern, structure of fabric, stitch kink, plain jersey structure, plain double jersey structure, rip
Citation
ISSN
ISBN