Zdanění podnikajících fyzických osob v České republice a v Německu

Title Alternative:The Tax Collection of Entrepreneurs in the Czech Republic and Germany
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Předmětem diplomové práce je komparace zdanění podnikajících fyzických osob v České republice a v Německu. V teoretické části jsou popsány platná právní úprava daně z příjmů podnikajících fyzických osob, konstrukční prvky a metody výpočtu daně v obou zemích. Dále je pojednáno o možnostech daňové optimalizace. V praktické části je provedena analýza inkasa této daně - v České republice na základě poskytnutých dat Generálním finančním ředitelstvím a v Německu na základě dat publikovaných na internetovém portálu Spolkového ministerstva financí. Zvláštní pozornost je věnována dopadům ekonomické krize na inkaso daně. Následně jsou nastíněny možnosti daňové optimalizace v obou zemích na případové studii. Závěrem jsou shrnuty dosažené poznatky a vyjádřena doporučení, která by přispěla k vyššímu výnosu daně z příjmů podnikajících fyzických osob v České republice.
Description
96 s., 9 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
income tax, business, daně z příjmů, podnikání
Citation
ISSN
ISBN