Variabilita vlastností skaných přízí

Title Alternative:Variability properties of plied yarns
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The goal of my diploma thesis is to analyze tenacity variability, elongation variability and mass irregularity of multiple plied yarns depending on number of twisted yarn and on the level of twist. A set of carded 100 % cotton ring spun yarn with count of 20 tex, 29.5 tex and 50 tex were specially produced for experiment. These single yarns were doubled and twisted as two-ply, three-ply and four-ply yarn in opposite direction to spinning twist by the twist deviation +- 30 %, +- 15% in respect to optimal twist. Measurement of tenacity and elongation was performed on dynamometer Instron 4411 and mass irregularity was realized on Uster Tester 4. The results are in a good agreement with doubling low. Tenacity variability, elongation variability as well as mass irregularity decrease with number of doubled yarn and with increasing count of single yarn. The influence of twist level on yarn properties is not verified.
Cílem diplomové práce je posoudit variabilitu pevnosti, tažnosti a hmotové nestejnoměrnosti vícenásobně skaných přízí v závislosti na počtu seskaných jednoduchcých přízí a velikosti skacího zákrutu. Pro experiment byla zhotovena sada mykaných 100 % bavlněných prstencových přízí o jemnostech 20, 29.5, 50 tex. Tyto jednoduché příze byly seskány na dvojmo, trojmo a čtyřmo skané příze s protisměrným skacím zákrutem s odchylkami +- 30, +- 15 % od optimálního skacího zákrutu. Měření pevnosti a tažnosti bylo provedeno na dynamometru Instron 4411 a hmotová nestejnoměrnost byla změřena na přístroji Uster Tester 4. Výsledky potvrdily platnost zákona družení. Variabilita pevnosti, tažnosti i hmotové nestejnoměrnosti klesá s počtem seskaných přízí a rostoucí jemností výchozích přízí. Vliv skacího zákrutu na variabilitu vlastností se nepotvrdil.
Description
katedra: KTT; přílohy: 1 CD; rozsah: 54
Subject(s)
plied yarn, elongation variability, tenacity variability, mass irregularity, skaná příze, variabilita tažnosti, variabilita pevnosti, hmotová nestejnoměrnost
Citation
ISSN
ISBN