Využití filmu ve výuce dějepisu na základní škole

Title Alternative:Utilisation of a short movie extracts in lessons of history
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce se zabývá metodikou a následným využitím krátkých filmových úryvků hranných filmů ve vyučování dějepisu na základní škole. Teoretická část představuje a popisuje základní metodiku práce s filmy a video ukázkami. V praktické části jsou zpracovány video úryvky z osmi hraných filmů, které lze jako vhodný materiál využít ve vyučování. Každá z ukázek je opatřena analýzou filmové ukázky, stručnou charakteristikou dějepisného období, do kterého spadá, otázkami a úkoly a konečně výstupy z RVP. Informativní část poté popisuje software a internetové nástroje, které byly užity pro vytvoření projektu webové stránky, která může sloužit jako didaktická pomůcka a současně být využita pedagogy bez širší znalosti počítačové techniky.
Description
katedra: KHI; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 80 s.
Subject(s)
history, school subjects, film, dějepis, vyučovací předměty
Citation
ISSN
ISBN