Škola pro 21. století, proměna funkcí školy

Title Alternative:School in 21. century, transformation of role of the school
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem této bakalářské práce je analyzovat společenské a ekonomické podmínky fungování školy v 21. století a proměnu funkcí školy.V první části se práce věnuje definicím funkcí školy a jejich rozdělení. Pro další potřeby této práce jsou vybrány především funkce vzdělávací a kvalifikační. Dále je v práci věnován prostor vývoji školy od historie až do 21. století a společenským změnám ovlivňujícím fungování školství. Pozornost se věnuje také současné vzdělávací soustavě České republiky, strategickým dokumentům a postavení českého školství v celosvětovém měřítku.V závěru je nastíněn možný budoucí vývoj školy a shrnutí zjištěných poznatků.
Description
56 s. :tab. +CD
Subject(s)
school, education, škola, vzdělávání
Citation
ISSN
ISBN