Hodnocení vlastností PES hedvábí

Title Alternative:EVALUATION OF PROPERTIES OF POLYESTER FILAMENT YARN
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This diploma thesis is associated with influence of material storage on the coil on the properties of multifilament yarn. The materials and control mechanisms using for production of warp-knitted fabrics were described there. Also the causes of streakiness creation of warp-knitted fabric were introduced in the first part of thesis. There were mentioned ways of air shaping of multifilament yarn too. In the next part of thesis evaluation and testing methodology of material quality were stated there. The third part of the diploma thesis contains a conducted experiment aimed at detection of selected properties of multifilament yarn with the testing methods. The final part of the thesis dealt with the evaluation of layer winding influence on PES silk properties and warp-knitted fabric made of this material.
Tato diplomová práce sleduje vliv vzdálenosti navinutého materiálu od dutinky na vlastnosti polyesterového multifilu. Představuje materiály používající se na výrobu osnovních pletenin a uvádí způsoby kontroly materiálu a výsledné pleteniny. Sděluje možné příčiny vzniku pruhovitosti pletenin a uvádí způsoby tvarování multifilu vzduchem. Další část práce se zabývá hodnocením a metodikou testování kvality multifilu. Experimentální část je zaměřena na zjištění vybraných vlastností multifilu pomocí testovacích metod. Závěr práce zhodnocuje vliv vrstev návinu na vlastnosti PES hedvábí a na osnovní pleteniny z něj vyrobené.
Description
katedra: KHT; přílohy: 2 přílohy; rozsah: 59 s.
Subject(s)
warp-knitted fabrics, quality, control mechanisms, streakiness, air shaping, testing methodology of quality, mechanical properties, thermal shrinkage, thermal shrinkage force, acoustic module, differential scanning calorimetry, osnovní pletenina, kvalita, kontrolní mechanismy, pruhovitost, tvarování vzduchem, metodiky testování kvality, mechanické vlastnosti, tepelná sráživost, tepelná srážecí síla, akustický modul, diferenční skenovací kalorimetrie
Citation
ISSN
ISBN