Intuitivní ovládání osvětlení v domě

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou řízení osvětlení v domech s ohledem na denní dobu a cirkadiánní rytmus. V první části se nachází teorie světelné techniky obecně, a to jak z pohledu světelných zdrojů, tak požadavků. V další části jsou rozebrány aktuální typy řízení osvětlení. Hlavním cílem práce je realizace řešení vlastního ovládání v reálném prostředí, a to za použití produktů firmy Teco a.s.
This bachelor thesis deals with the issue of house lighting control concerning daytime and circadian rhythm. At first, the theory of light is described in general from perspective of light sources and demands. Secondly, contemporary light control systems are researched. The main objective of the thesis is to create unique lighting control system and its implementation to the real environment using products of the company Teco a.s.
Description
Subject(s)
Teco, ovládaní světel, Grid-Eye, teplota chromatičnosti, LED, Teco, Lighting control, Grid-Eye, CCT, LED
Citation
ISSN
ISBN