Systém finančního účetnictví v ČR

Title Alternative:The System of Financial Accounting in the Czech Republic
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The aim of this bachelor work is to charakterize the system of financial accounting in the Czech Republic. It comes through that economic world evolve promptly. New markets of goods, work and capital arise and national and transnational companies create. This evolutionary trend accounting adapts as well, which happened significant information source of economic situation of company. First part of work deals with financial accounting, its fundamentals, functions and its users at all. Next one covers accounting principles in general and systematic elements of accounting. In last one are defined and described basic financial statements by accounting units in comparison with needs of EU directives and international account standards. First of all the financial accounting has to give a sufficient amount of information to its users for their proper desicions making.
Cílem této bakalářské práce je charakterizovat systém finančního účetnictví v České republice s ohledem na mezinárodní srovnatelnost účetních informací. Je naprosto zřejmé, že ekonomický svět se stále rychle rozvíjí. Vznikají nové trhy zboží, práce i kapitálu a vytvářejí se národní i nadnárodní společnosti. Tomuto vývojovému trendu se také přizpůsobuje účetnictví, které se stalo významným zdrojem informací o ekonomické situaci podniku. První část práce je věnována účetnictví obecně, jeho podstatě, funkcím a uživatelům účetních informací. Další část se zaměřuje na obecné účetní principy a metodické prvky účetnictví. V poslední části jsou vymezeny a popsány hlavní účetní výkazy sestavované účetními jednotkami v porovnání s požadavky direktiv EU a Mezinárodních účetních standardů. V dnešním globálním světě je nezbytné zajistit srovnatelnost informací, které nám účetnictví poskytuje. Především finanční účetnictví musí uživatelům poskytovat dostatečné množství informací pro jejich rozhodování.
Description
katedra: KFÚ; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 68 s., 12 s. příloh
Subject(s)
assets, financial accounting, harmonization, costs, liabilities, cash flow, balance sheet, account, accounting information, accounting unit, book of account, accounting system, accounting statement, accounting record, user, profit and loss account, revenues, development, principle, accounting act, aktiva, finanční účetnictví, harmonizace, náklady, pasiva, peněžní tok, rozvaha, účet, účetní informace, účetní jednotka, účetní kniha, účetní systém, účetní výkaz, účetní záznam, uživatel, výkaz zisku a ztráty, výnosy, vývoj, zásada, zákon o účetnictví
Citation
ISSN
ISBN