Optimalizace vedení daňové evidence malého podnikatele

Title Alternative:The Small-Scale Enterpriser And Tax Evidence
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis deals with Tax Record of small entrepreneur keeping. The whole work is divided into two parts, theoretical and applied. The first part is dedicated to theoretical terms of Tax Record and brings in the legal frame for optimization of tax base of small entrepreneur. Besides that it also defines main terms in the area of social and health security insurance and it briefly mentions value added tax as well. The other part is focused on description of possibilities and forms of Tax Record keeping and brings in applied examples of ways how the entrepreneur can - observing all statutory requirements - lower his/her tax duty. This part is concluded by doughnut chart which aims to simplify the selection of optimum model for the small entrepreneur.
Tato diplomová práce se zabývá vedením daňové evidence malým podnikatelem. Celá práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. První část práce je věnována teoretickým pojmům v daňové evidenci a uvádí legální rámec pro optimalizaci daňového základu malého podnikatele. Kromě toho také definuje hlavní pojmy v oblasti sociálního a zdravotního pojištění a stručně se zmiňuje i o dani z přidané hodnoty. Druhá část práce se zaměřuje na popis možností a forem vedení daňové evidence. Dále uvádí praktické příklady toho, jak podnikatel může při dodržení všech zákonných požadavků snížit svou daňovou povinnost. Jednotlivé příklady jsou pro lepší přehlednost doplněny grafy.
Description
katedra: KFÚ; přílohy: 1 CD; rozsah: 75 s.
Subject(s)
tax evidence, tax record, entrepreneur, flat expense, income tax, tax base, value added tax, tax loss, receivables, payables, income, expense, cost, revenue, allowances, reserves, leasing, fixed assets, tax duty optimization, personal entity, daňová evidence, podnikatel, paušální výdaje, daň z příjmů, daňový základ, daň z přidané hodnoty, daňová ztráta, pohledávky, závazky, příjmy, výdaje, náklady, výnosy, opravné položky, rezervy, leasing, hmotný majetek, optimalizace daňové povinnosti, fyzická osoba
Citation
ISSN
ISBN