Standardy kvality sociální péče v ústavech sociální péče v Libereckém kraji

Title Alternative:Social care quality standards in social establishments in the Liberecky region
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This bachelor work is dealing with social care quality services idea and this ideas application at social care establishments, which founder is The Liberec Region. A theoretical part describes particular types of standards, on the other hand a practical part involves The analyse of quality social care assesment at social care establishments, which founder is The Liberec Region. This analyse was elaborated in accordance with particular types of evaluationed standards. There was a brief quality characterazation of each social care service, next a date list from quality social care assesment eventually with standard indicators accomplishment ratio, examples of good practices and social care servant education themes beeing inquired. Elaboration of The analyse of quality social care services at establishments, which founder is The Liberec Region, represents an important and considerable recognition phase providing survey about contemporary level of social care establishments. The final report conveys valuable information about quality level of provided services, about social servants attitudes and last but not least about facilities available.
Bakalářská práce se zabývala pojmem standardy kvality sociálních služeb a jejich aplikací v zařízeních zřizovaných Libereckým krajem. Teoretická část práce popisovala jednotlivé druhy standardů. V praktické části byla uvedena Analýza závěrečných protokolů z hodnocení kvality sociálních služeb, které zřizuje Liberecký kraj. Tato analýza byla zpracována podle jednotlivých oblastí standardů, které byly předmětem hodnocení. Každá analyzovaná oblast obsahovala stručný popis požadavků, které by měla kvalitní služba naplňovat; sumář údajů ze všech analyzovaných závěrečných zpráv, které jsou specifické pro jednotlivé oblasti kvality, eventuelně procentuální vyjádření míry naplňování jednotlivých ukazatelů standardu; příklady dobré praxe a zjištěná vzdělávací témata pro vzdělávání pracovníků zařízení. Zpracovaná Analýza kvality sociálních služeb v zařízeních zřizovaných Libereckým krajem znamenala velmi důležitou etapu zmapování stávajícího stavu v zařízeních sociální péče, které Liberecký kraj zřizuje. Závěrečné zprávy obsahují velmi cenné informace o úrovni kvality poskytovaných služeb, o postojích jejich
Description
katedra: KSS; rozsah: 93
Subject(s)
social services quality standards, residential services, establishments for seniors, establishments for handicapped people, results of specific standard indicators, examples of good practices at implementation of standards, final analyse of quality social care assesment. 93, standardy kvality sociálních služeb, rezidenční služby, zařízení pro seniory, zařízení pro osoby se zdravotním postižením, výsledky specifických ukazatelů standardu, příklady dobré praxe při naplňování standardů, analýza závěrečných protokolů z hodnocení kvality sociálních služeb
Citation
ISSN
ISBN