Sledování chování plošných textilií při tvarování a vlivu vazby na ohybovou deformaci textilie

Title Alternative:Monitoring conduct of surface textile at shapinng and impact of weave on the bending deformation of textile.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem bakalářské práce bylo provést rešerši na tvarovatelnost plošnej textilie, změnu deformaci při tvarování, a objasněte princip teplotně časové superpozice. V teoretickej části je charakterizována tvarovatelnost plošných textilií a tvarovací proces. Tvarovatelnost plošnej textilie byla zkoumaná metodou uhlu zotavení. Byla objasnená definice deformace vzniknutých v době tvarování plošných textilií a též princip teplotně časové superpozice. Na základe získaných teoretických znalostí byl stanovený experiment stanovení vlivu vazby, ohybové tuhosti, plošné hmotnosti, teploty a doby tvarování textilie. Byl určen podíl vzniklých deformací při tvarování
The aim of this work is to provide the summary interested in formability of surface textile, modification of the deformation when forming, and also giving understanding of thermally timed superposition. Theoretical part of the work characterizes the formability of the surface textile and forming process. Formability of the surface textile is explored by the method of an angle recovery. The definition of deformations developed at the time of forming of surface textile is described in more detail as well as principle of thermally timed superposition. On the basis of gained theoretical knowledge the experiment is set up for assessment of weave influence, bending stiffness, surface weight, temperature and time needed for forming of textile. Proportion of created deformations is described for the forming process.
Description
katedra: KOD; přílohy: CD ROM; rozsah: 49
Subject(s)
tvarovatelnost textilií, měření úhlu zotavení, deformace, vliv vazby na ohybovou deformace textilie, teplotně časové superpozice, formability of textile, measuring of angle of recovery, deformation, impact of weave on the bending deformation of textile, thermally timed superposition
Citation
ISSN
ISBN