Strojová tvorba ručního stehu a vývoj strojního zařízení

Title Alternative:Machine formation of handmade stitch and development of the machinery
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce je z malé části zaměřena obecně na ruční stehy a historii šicích strojů. Hlavní část je věnována strojům na imitaci ručního stehu. Jejich využití v oděvní výrobě, princip zhotovení stehu, technické parametry, analýza možnosti imitace ručního stehu. V závěru práce je porovnání šicích strojů z různých hledisek.
Bachelor thesis is partly specialized in general in hand stitches and sewing industry history. The main part is specialized in decorative handstitching machines and their use in clothing industry, the stitch making principle, technical parameters, the possibility of decorative handstitching analysis. In thesis conclusion there is confrontation of various machine types from different viewpoints.
Description
katedra: KKV; přílohy: 1 CD ROM, Příloha č. 1 Prospekt stroje FLS 350 od firmy JUKI, č. 2 Ukázka stehu stroje FLS 350, č. 3 Prospekt stroje MP-200N, č. 4 Ukázka stehu stroje MP-200N, jehla, háčková jehla, č. 5 Prospekt stroje Deco 2000 ATT, č. 6 Ukázka stehu stroje Deco 2000 ATT, jehla se dvěmi špičkami, nit; rozsah: 54
Subject(s)
historie šicího stroje, ruční steh, stroj na imitaci ručního stehu, jehla, chapač, sewing machine history, hand stitch, decorative handstitching machine, needle, looper
Citation
ISSN
ISBN