Studie vlivu speciálních úprav na omak a jeho charakteristiky u oděvních tkanin

Title Alternative:STUDY OF SPECIAL TREATMENT TO THE TOUCH AND ITS CHARACTERISTICS IN CLOTHING CLOTHS
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce je zaměřená na studii vlivů finálních úprav na omak a jeho charakteristiky. První část diplomové práce se zabývá pojmem omak a metodami hodnocení omaku. V první části jsou popsány různé typy finálních úprav. Ve druhé části jsou popsány postupy použitých finálních úprav na vzorcích textilie. Druhá část diplomové práce je experimentálním ověřením vlivu finálních úprav na omak a jeho mechanické charakteristiky. Je provedeno objektivní a subjektivní hodnocení. V závěru jsou tyto hodnocení navzájem mezi sebou porovnány a vyhodnoceny
The graduation theses targets the study influence of final adjustments on hand and its mechanical characteristics. The first part of the graduation theses deals with hand and its mechanical charakteristics. The first section describes the various types of final adjustments. The second part of the graduation theses describes the processes of the used final adjustments on the textile symplex. There are the experimental verification of the influence of the final adjustments on hand and its mechanical charakteristice in the sekond part of the graduation theses. There are realized the objective evaluation and subjective evaluation. There are compared with each other and evaluated these evalutions in the end.
Description
katedra: KOD; rozsah: 107, 76 s. obr. příloh.
Subject(s)
speciální úpravy, omak, kes, special adjustments, hand, kes
Citation
ISSN
ISBN