Studium smáčení a vzlínání kapalin do vlákenných struktur

Abstract
Cílem této bakalářské práce je analyzovat smáčení struktur nanovlákenných vrstev, jejichž vlákna jsou orientovaná nebo náhodně uspořádaná. Nanovlákenné vrstvy byly vyrobeny jehlovým elektrostatickým zvlákňováním a jako polymer byl použit polykaprolakton. V teoretické části práce jsou popsány základy teorie smáčení a vzlínání. Praktická část je zaměřena na metodu výroby orientovaných a neorientovaných nanovlákenných vrstev a také popisuje chování kapek nanesených na vyrobených vzorcích. Na základě tohoto zkoumání je vyhodnocen vliv struktury nanovlákenných vrstev na smáčení.
The aim of this bachelor thesis is to analyse wetting in nanofibrous structures. The mats of aligned or randomly oriented polycaprolactone fibres were produced by needle electrospinning. In the theoretical part of this thesis the basic knowledge of wetting and capillary action is described. The practical part is focused on methods to produce electrospun surfaces of aligned and randomly oriented fibres. This part of the thesis also describes behaviour of liquid drops on the surfaces. The influence of nanofibrous structures on wetting is analyzed on the basis of testing.
Description
Subject(s)
smáčení, vzlínání, elektrostatické zvlákňování, orientované a neorientované nanovlákenné vrstvy, wetting, capillary action, electrospinning, aligned and randomly oriented nanofibrous structures
Citation
ISSN
ISBN