Vliv daně z příjmů právnických osob na podnikatelské prostředí

Title Alternative:Impact of Corporate Income Tax on the Business Environment
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato diplomová práce je zaměřena na proces optimalizace daňové povinnosti právnických osob podnikatelských subjektů v rámci zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti 1. 1. 1993. Od té doby byl mnohokrát novelizován. Práce se zabývá vývojem citovaného zákona, promítnutím vlivu Evropské unie a OECD na zdanění právnických osob v České republice a zejména možnostmi daňové optimalizace. Cílem této práce je analýza způsobů optimalizace daňové povinnosti podnikatelských subjektů z řad právnických osob v rámci vnitrostátního zdanění. V případové studii je optimalizace daňové povinnosti provedena u fiktivní korporace v letech 2007 2013, ve které je prokázána možnost významného ovlivnění výsledné daňové povinnosti pomocí vhodně zvolených daňových odpisů a jejich zákonných úprav.
Description
86 s., 11 s. příl. :tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
corporation tax, business, daň z příjmů právnických osob, podnikání
Citation
ISSN
ISBN