Aktuální přístupy k hodnocení výživových zvyklostí dětí ve školním věku

Title Alternative:Current approaches to the assessment of the dietary habits of children of school age
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Hlavním cílem bakalářské práce je porovnání vybraných šesti metod zjišťování výživových zvyklostí dětí ve školním věku. A jejich konkrétní doporučení pro praktickou realizaci. Metody byly rozděleny na kvantitativní metody a kvalitativní metody. Komparací vybraných metod z hlediska výpovědní hodnoty otázek, četnosti otázek a výhod či nevýhod metod byly vyhodnoceny a vybrány nejlepší metody z kvantitativních a kvalitativních metod. Provedeným srovnáním bylo zjištěno, že nejvhodnější kvantitativní metodou je Diet Food Frequency Questionnare C2 a kvalitativní metodou je Children´s Eating Attitude Test. Zároveň bylo zjištěno, že při věku pod 10 až 12 let, není vhodné nechávat děti samostatně vyplňovat dotazníky z důvodu jejich omezeného verbálního porozumění, čtenářské nevyspělosti a sklonu ke stereotypii. Proto je vhodné dotazníky pro děti konstruovat od věku 12 let nebo nechat vyplňovat rodiči.
The main purpose of this Bachelor 's thesis was to compare six chosen methods of finding out eating habits of school aged children and to make particular recommendations for implementation. The methods were devided into quantitative and qualitative methods. The best methods of these two kinds were chosen by means of comparison from the viewpoint of informational value and frequency of questions and of advantages or disadvantages of the methods. It was discovered that the best quantitative method is Diet Food Frequency Questionnare C2 and the best qualitative method is Children's Eating Attitude Test. It was also discovered that it is not good to let the children under 10 to 12 years fill in the questionnares on their own because of their limited vebal comprehension, reader's unmaturity and tendency to stereotype. Therefore it is good to make the questionnaires for childer from the age of 12 or to let their parents fill in the questionnares.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN