Analýza a návrh univerzitního informačního systému

Title Alternative:Analysis and design of university information system
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Obsahem této diplomové práce je zhodnocení funkčnosti již zavedeného systému STAG Technické univerzity v Liberci a na základě požadavků na tento systém a jeho analýzy navrhnout možná zlepšení v oblasti webového přístupu a funkcí tohoto systému. Informační systém organizace jako je univerzita je příliš složitý na celkovou analýzu a proto se zaměřím na oblast webového rozhraní, která je pro většinu uživatelů tou hlavní částí, se kterou pracují.
The content of this diploma work is evaluation of functionality of already implemented information system STAG of Technical university in Liberec and suggest possible improvements based on its analysis and users' needs. Information system of organisation, which is large as university is to complex for complete analysis and therefore I have focused on its web interface, which is the most used part of system for many users.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN