Sociální práce v oblasti integrace cizinců

Title Alternative:Social Work in Integration of Foreigners
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývala sociální prací v oblasti integrace cizinců. Jejím cílem bylo popsání integrace cizinců v České republice z perspektivy sociální práce a analyzování působení sociálních pracovníků ve vybraných zařízeních státního a nestátního sektoru v procesu integrace cizinců. Práce byla zpracována do dvou stěžejních částí. V teoretické části práce byly uvedeny a přiblíženy oblasti, které se vztahují k problematice začlenění se cizinců do české společnosti a práce s nimi. První kapitola se zabývala migrací a pojmy, které s migrací úzce souvisejí. Druhá kapitola se věnovala integraci cizinců. Ve třetí kapitole byla představena role státního a nestátního sektoru. Poslední kapitola teoretické části bakalářské práce přibližovala sociální práci s cizinci. Empirická část porovnávala, jak se doplňují a zda se liší činnosti a klientela sociálních pracovníků z pohledu jejich práce s cizinci ve státních zařízeních a nestátních organizacích. Průzkum probíhal prostřednictvím dotazníků, které byly distribuovány mezi 50 sociálních pracovníků působících ve vybraných zařízeních. Výsledky bakalářské práce ukazovaly, že jsou činnosti sociálních pracovníků ve státním i nestátním sektoru obdobné a vzájemně doplňující. Podobnou charakteristiku vykazovala i jejich klientela. Zjištění vyústila v konkrétní navrhovaná opatření v oblasti zvyšování informování společnosti, zapojení dobrovolníků a prohlubování spolupráce. Za největší přínos práce vzhledem k řešené problematice bylo možné považovat zjištění, že činnosti sociálních pracovníků státního i nestátního sektoru, které přispívají k úspěšnému začlenění cizinců do společnosti hostitelské země, i přes rozdílné možnosti, jež jsou dány jednotlivými typy zařízení nebo organizací, jsou obdobné.
Description
68 s., 12 s. příl. :tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
integration of immigrants, social works, integrace imigrantů, sociální práce
Citation
ISSN
ISBN