Organizace příměstského dětského tábora

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bakalářská práce je věnována tématu organizace příměstského dětského tábora. V teoretické části jsou ve stručnosti popsány pojmy související s podstatou příměstského tábora. Na základě poznatků obsažených v teoretické části a mých vlastních poznatků je v praktické části vypracován projekt čtyř týdenního příměstského dětského tábora, který je rozdělen do čtyř turnusů. Cílem této práce je vytvořit návrh pro realizaci čtyř týdenního příměstského dětského tábora.
The bachelor thesis is devoted to the organization of suburban camp for children. It describes in brief the concepts related to the essence of suburban camp in the theoretical part. Based on the my own knowledge and knowledge contained in the theoretical part, a project of four-week suburban camp for children is created in the practical part, which is divided into four sections. The result of the bachelor thesis served as a proposal for the implementation of suburban camp. The aim of this thesis is to create a proposal for the implementation of four-week suburban camp for children.
Description
Subject(s)
Příměstský tábor, děti a mládež, volný čas, sportovní a pohybové aktivity, výchova a vzdělávání, organizace tábora, Suburban camp, children and youth, leisure time, sports and movement activities, education, organization of camp
Citation
ISSN
ISBN