Dopady IFRS 16 - Leasingy na vykazování majetku a zdrojů v prostředí České republiky

dc.contributorTřešňák Milan, Ing. : 56251
dc.contributor.advisorHasprová Olga, doc. Dr. Ing. : 54825
dc.contributor.authorKašpur, Andrej
dc.date.accessioned2020-09-08T02:29:11Z
dc.date.available2020-09-08T02:29:11Z
dc.date.committed2021-8-31
dc.date.defense2020-06-16
dc.date.submitted2019-10-31
dc.date.updated2020-6-16
dc.degree.levelIng.
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá dopady IFRS 16 - na vykazování majetku a zdrojů v prostředí České republiky. Zabývá se především komparací vykazování leasingu podle IFRS 16 a českých účetních předpisů. Práce je rozdělena na dvě části. První se zabývá teorií a druhá část práce je analytická. Práce je rozčleněna do pěti kapitol. První kapitola je věnována účetnictví a jeho významu. Dále je první kapitola věnována teorii českých účetních předpisů a mezinárodních standardů. Druhá kapitola přechází k samotnému leasingu a popisuje jeho specifika jak z pohledu českých účetních předpisů, tak IFRS 16. Poté následuje třetí kapitola, která je věnována finanční analýze vybraných ukazatelů a zakončuje teoretickou část práce. Čtvrtá kapitola je začátkem analytické části, která porovnává dopady různého účetního zachycení leasingu na majetek a zdroje fiktivní společnosti XY. Poslední kapitola je věnována poměrovým ukazatelům finanční analýzy. Finanční analýza klade důraz na ukazatele rentability, zadluženosti a aktivity.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the impacts of IFRS 16 - on the reporting of assets and resources in the environment of the Czech Republic. It mainly deals with the comparison of leasing reporting according to IFRS 16 and Czech accounting regulations. The thesis is divided into two parts. The first one deals with theory and the second part of the thesis is analytical. The thesis is divided into five chapters. The first chapter is devoted to accounting and its importance. Furthermore, the first chapter is devoted to the theory of Czech accounting regulations and international accounting standards. The second chapter moves on to the lease itself and describes its specifics according to Czech accounting regulations and IFRS 16. This is followed by the third chapter, which is devoted to the financial analysis of selected indicators and concludes the theoretical part of the thesis. The fourth chapter is the beginning of the analytical part, which compares the effects of different accounting reporting of leasing on the assets and resources of the fictitious company XY. The last chapter deals with the selected indicators of financial analysis, like profitability, indebtedness and activity.en
dc.description.mark
dc.format91
dc.format.extentIlustrace, Grafy, Tabulky 0
dc.identifier.signatureV 202002029
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/157561
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonbeginitemize itemDVOŘÁKOVÁ, Dana, 2014. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS. Brno: BizBooks. ISBN 978-80-265-0149-7. itemHINKE, Jana, 2013. IAS/IFRS a hodnocení výkonnosti podniku. Praha: Alfa Nakladatelství. ISBN 978-80-87197-64-6. itemCHRISTIAN, Dieter a Norbert LUDENBACH, 2013. IFRS essentials. Hoboken, N.J.: Wiley. ISBN 978-111-8494-714. itemŠTEKER, Karel a Milana OTRUSINOVÁ, 2016. Jak číst účetní výkazy: základy českého účetnictví a výkaznictví. 2. vyd. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-802-7100-484. itemPROQUEST. 2019. Databáze článků ProQuest [online]. Ann Arbor, MI, USA: ProQuest. [cit. 2019-09-26]. Dostupné z: http://knihovna.tul.cz enditemize parKonzultant: Ing. Daniela Kynclová, Ph.D.par
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectČeské účetní předpisycs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectIFRS 16cs
dc.subjectleasingcs
dc.subjectmajetekcs
dc.subjectrozvahacs
dc.subjectukazatel aktivitycs
dc.subjectukazatel rentabilitycs
dc.subjectukazatel zadluženostics
dc.subjectvýkaz zisku a ztrátycs
dc.subjectzávazkycs
dc.subjectActivity indicatoren
dc.subjectassetsen
dc.subjectbalance sheeten
dc.subjectCzech accounting regulationsen
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectIFRS 16en
dc.subjectindebtedness indicatoren
dc.subjectleaseen
dc.subjectliabilitiesen
dc.subjectprofit and loss statementen
dc.subjectprofitability indicatoren
dc.titleDopady IFRS 16 - Leasingy na vykazování majetku a zdrojů v prostředí České republikycs
dc.titleImpacts of IFRS 16 - Leasing on reporting of assets and resources in the Czech Republicen
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationNavazující
local.degree.disciplinePE
local.degree.programmeEkonomika a management
local.degree.programmeabbreviationN6208
local.department.abbreviationKFÚ
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.authorE18000318
local.identifier.stag40287
local.identifier.verbis
local.identifier.verbiskpw06667390
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo2029
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DP_k_tisku.pdf
Size:
1.33 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_vedouciho_DP_2020_KASPUR.doc
Size:
60 KB
Format:
Unknown data format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
OP_Kaspur.pdf
Size:
337.81 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
15.69 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP