Drogová problematika žáků 2. stupně základních škol

Title Alternative:Drug Problems of 2nd Primary Schools
dc.contributor.advisorKovařík, Zdeněk
dc.contributor.authorFranzová, Lucie
dc.date2012
dc.date.accessioned2015-07-01
dc.date.available2015-07-01
dc.date.committed2012-04-18
dc.date.defense2012-05-29
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2011-04-01
dc.degree.levelbc
dc.descriptionkatedra: KSS; přílohy: CD ROM; rozsah: 63 s. (93 069 znaků)cs
dc.description.abstractThe Bachelor thesis dealt with drug issues of students at 2nd grade in primary schools and was based on the current state, but partly also on history of research in this field. The thesis aim was to characterize the drug problems in general and consequently to determine how big the drug problem for selected students at 2nd grade of primary schools in Hradek nad Nisou is. The work consisted of the theoretical and practical parts. The theoretical part dealt with the basic terms of drug issue; it described the different types of drugs, their effects and consequences of their use; the part was also interested in addiction, its treatment and prevention. The practical part investigated the prevalence of drug use at primary schools by questionnaires; it charted pupils? personal experiences with drugs; in addition, the part found out, where pupils came across to these experiences the most often, and also the part did not omit the overall awareness and interest in information on the field of drugs for these pupils. The questionnaire was filled in by 91 respondents. The results showed that students become the most often users of alcohol, cigarettes and cannabis. They also have the largest experiences with these drugs. The proposed measures which resulted from the practical part were mainly focused on activities within schools and organizations focused on children?s leisure time. As the largest contribution of the thesis it could be considered finding out that the awareness of students at the second grade primary schools is not good enough and it is needed to continue to intensively deal with this field.en
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývala drogovou problematikou žáků druhého stupně základních škol a vycházela ze současného stavu, ale částečně i z historie bádání v této oblasti. Jejím cílem bylo charakterizovat drogovou problematiku obecně a následně zjistit jak velký je problém drog u vybraných žáků druhého stupně základních škol v Hrádku nad Nisou. Práci tvořily oblasti teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývala základním pojmoslovím drogové problematiky, popsala jednotlivé druhy drog, jejich účinky a následky užívání, zajímala se i o závislost, léčbu a prevenci. Praktická část zjišťovala pomocí dotazníku míru výskytu drog na základních školách, zmapovala osobní zkušennosti žáků s drogami, zjišťovala, kde k těmto zkušenostem nejčastěji přišli a neopomenula ani celkovou informovanost a zájem o informace z oblasti drog u těchto žáků. Dotazník vyplnilo 91 respondentů. Výsledky prokázaly, že žáci se nejčastěji stávají uživateli alkoholu, cigaret a marihuany. S těmito drogami mají také největší zkušenosti. Navrhovaná opatření, která vyústila z praktické části, byla zaměřena především na aktivity v rámci škol a organizací zaměřených na volný čas dětí. Jako největší přínos práce bylo možné považovat zjištění, že informovanost žáků druhého stupně základních škol není na dostatečné úrovni a je potřeba se touto oblastí nadále intenzivně zabývat.cs
dc.formattext
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/11656
dc.language.isocs
dc.publisherTechnická Univerzita v Libercics
dc.subjectdrugsen
dc.subjectdrug problemsen
dc.subjectdrug issueen
dc.subjectpupils at primary schoolen
dc.subjectyouthen
dc.subjectdrug usersen
dc.subjectdrug preventionen
dc.subjectdrug addictionen
dc.subjectprofessional helpen
dc.subjectdrogycs
dc.subjectdrogová problematikacs
dc.subjectžáci na základní školecs
dc.subjectmládežcs
dc.subjectuživatelé drogcs
dc.subjectdrogová prevencecs
dc.subjectdrogová závislostcs
dc.subjectodborná pomoccs
dc.subject.verbislearnersen
dc.titleDrogová problematika žáků 2. stupně základních školcs
dc.title.alternativeDrug Problems of 2nd Primary Schoolsen
dc.typeThesisen
local.departmentKSScs
local.facultyPřírodovědně-humanitní a pedagogická fakultacs
local.identifier.stag22102
local.identifier.verbis463701
local.note.administratorsoprava_A
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:09:05cs
local.verbis.studijniprogramKSS Speciální pedagogika/Speciální pedagogika pro vychovatelecs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
bc_22102.pdf
Size:
1.72 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
kvalifikační práce
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ved_22102.pdf
Size:
331.83 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
posudek vedoucího
Loading...
Thumbnail Image
Name:
obh_22102.pdf
Size:
260.71 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
výsledek obhajoby