Netradiční vyučování poezie na základní škole

Title Alternative:Non-traditional Classwork on Poetry in Elementary Schooling
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This Diploma Thesis is based on a research which is dealing with conditions of poetry in elementary schools, students' and teacher's knowledge about contemporary poets and their attitude to them. There is a problem that textbook do not contain enough materials connected with this area. This Diploma Thesis handles with many kinds of poetry and provides some possibilities, how to use them. It provides a list of contemporary authors, literary programmes, competitions and awards connected with poetry. There is also given a list of expert literature, articles and electronic sources dealing with this topic. In the practical part there are given some examples, how to work with different extracts in unusual way in various years.
Diplomová práce vychází z průzkumu, který zjišťoval stav výuky poezie na základních školách, povědomí žáků a učitelů o tvorbě současných básníků a jejich vztah k ní. Jelikož učebnice neobsahují dostatek materiálů zaměřených na tuto oblast, je diplomová práce věnována různým druhům poezie a nabízí možnosti, jak s nimi pracovat. Podává přehled současných autorů, literárních pořadů, akcí, soutěží a ocenění týkajících se poezie. Doplněn je i soupis odborné literatury, článků a elektronických zdrojů vztahující se k tomuto tématu. V praktické části jsou zařazeny návrhy, jak je možno netradičním způsobem v jednotlivých ročnících pracovat s vybranými ukázkami.
Description
katedra: KCL; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 89 s., 20 s. obr. příloh
Subject(s)
contemporary czech poetry, research, competitions, awards, literary programmes, crosscurriculars, unusual ways of teaching, creativity, music poetry, současná česká poezie, průzkum, soutěže, ocenění, literární pořady, mezipředmětové vztahy, netradiční metody vyučování, kreativita, zpívaná poezie
Citation
ISSN
ISBN