Zpracování a vizualizace dat z vodárenského přivaděče Bedřichov

dc.contributorSvoboda Jiří, Ing. Ph.D. : 68007
dc.contributor.advisorKolaja Jan, Ing. Ph.D. : 58225
dc.contributor.authorPelc, Lukáš
dc.date.accessioned2021-08-15T17:23:28Z
dc.date.available2021-08-15T17:23:28Z
dc.date.committed2021-5-17
dc.date.defense2021-06-16
dc.date.submitted2020-10-19
dc.date.updated2021-6-16
dc.degree.levelIng.
dc.description.abstractDiplomová práce popisuje návrh grafické reprezentace dat z vodárenského přivaděče Bedřichov. Cílem je rychlejší a přehlednější práce s daty získávanými v projektu měření fyzikálních jevů v horninovém masivu. V první části popisuje návrh aplikace pomocí Pythonu a webového frameworku Django, následně navazuje jejím nasazením na~produkční server. Další části se věnují především zlepšení výkonu a efektivity práce s daty.Výstupem z práce jsou podklady pro úpravu běžící databáze a funkční webová aplikace umožnující manipulaci s měřenými daty a jejich zobrazování.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis describes the design of a graphical representation of data from the Bedřichov water supply.The aim is faster and convenient work with data obtained in the project of measuring physical phenomena in the rock massif.The first part describes the design of the application using Python and the Django web framework, followed by its deployment on a production server.The other sections focus on performance improvement and effictient work with data.The output of the work are materials for editing production database and a functional web application for display and manipulation of measured data.en
dc.description.mark
dc.format43
dc.format.extentIlustrace, Schémata, Grafy Projekt aplikace Django, tabulka s výsledky měření rychlostí, tabulka se vzorci, podklady pro ugrade databáze, calculate_trigger.sql, idxs.sql
dc.identifier.signatureV 202102930
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/160406
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonpar[1] ŠÍR, Karel. Aplikace pro automatické zpracování veřejně dostupných meteorologických dat do databáze: Application for automatic processing of public available meteorological data into a database. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2016. Bakalářské práce. Technická univerzita v Liberci.par par[2] BĚLOCH, Michal. Automatizace tvorby grafů v programu Grapher využívající rozhraní k databázi: Automating of graphs creation in Grapher program using the interface to the database. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2012. Bakalářské práce. Technická univerzita v Liberci.par par[3] HOKR, Milan. Aplikace numerických metod v úlohách transportu látek v podzemních vodách. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2006. Habilitační práce.par
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectměření fyzikálních veličincs
dc.subjectzpracování datcs
dc.subjectdatabázecs
dc.subjectwebová aplikacecs
dc.subjectPythoncs
dc.subjectDjangocs
dc.subjectPostgreSQLcs
dc.subjectmeasurement of physical quantitiesen
dc.subjectdata processingen
dc.subjectdatabasesen
dc.subjectweb applicationen
dc.subjectPythonen
dc.subjectDjangoen
dc.subjectPostgreSQLen
dc.titleZpracování a vizualizace dat z vodárenského přivaděče Bedřichovcs
dc.titleProcessing and Visualization of Data from Bedřichov Water Tunnelen
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationNavazující
local.degree.disciplineIT-N
local.degree.programmeElektrotechnika a informatika
local.degree.programmeabbreviationN2612
local.department.abbreviationNTI
local.facultyFakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studiícs
local.faculty.abbreviationFM
local.identifier.authorM17000136
local.identifier.stag41860
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis3e5fa9fc-a991-4c8f-bc2d-ad6545751bd2
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo2930
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DP_LukasPelc.pdf
Size:
2.15 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Pelc__posudek_vedouciho.pdf
Size:
67.76 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Pelc__posudek_oponenta.pdf
Size:
199.64 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
20.96 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP