Starožitné textilie

Title Alternative:Antique Textiles
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na orientální ručně tkané koberce a na restaurování koberců . Práce je rozdělená na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část je rozdělena na dvě témata, orientální koberce a restaurování. Část o kobercích pojednává o historii, druzích, a vzniku ručně tkaných koberců, o výrobě a materiálech. Část pojednávající o restaurování popisuje možnosti restaurátorských zásahů. V praktické je analyzováno, zda je pro majitele koberce výhodné nechat koberec zrestaurovat. Zda se tímto zásahem zvýší hodnota koberce a popř. zda se zvýší i prodejní hodnota. Jsou porovnávány ceny od různých restaurátorů za stejný restaurátorský zásah. A nakonec jsou popisovány možnosti prodeje popř. nákupu koberce.
The graduation thesis is focused on oriental carpets. The work is divided into two parts, theoretic and practical. The theoretical part is separated in two subjects, oriental carpets and restoration. The subject oriental carpets treats the history, sorts and the origin of the oriental carpets, the production and the material. The subject about restoration describe the possibilities of restore invents. In the practical part is analyzed, if it is convenience, to let the carpets restore, if the restoration increase the value of the carpet or the market value of the carpet. It also described the possibilities of selling or buying oriental carpet.
Description
katedra: KHT; přílohy: 1 CD; rozsah: 46 s., 14 s. obr. příloh
Subject(s)
starožitný koberec, orientální koberec, restaurování, trh, aukce, prodej, antique carpet, oriental carpets, restoration, market, auctions, sale
Citation
ISSN
ISBN