Aplikace nekonvenčního spojování v konfekci technických textilií

Title Alternative:Application unconventional jointing clothing technical textile
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá současnými technologiemi nekonvenčního spojování (technologie: horkého klínu, horkého vzduchu, vysokofrekvenční svařování, ultrazvukové svařování, laseru) a jejich užitím pro různé druhy materiálu. Tyto technologie jsou užívány k spojování technické konfekce. Klíčové parametry po výběr vhodné technologie pro každý druh technické konfekce jsou pevnost a voděodolnost spoje. V experimentální části práce je provedena rešerše změny pevnosti a voděodolnosti spoje, které nastanou užitím rozdílných parametrů (rychlosti, teploty, tlaku, amplitudy) na svařovacích strojích. Dále se zaměřuji na zjištění vhodných parametrů pro spojování technické konfekce (polyester s PVC nánosem) technologií horkého klínu, horkého vzduchu a ultrazvukem
Annotation of thesis: This thesis focuses on contemporary technologies of unconventional jointing (hot knees, hot air, ultrasonic, high-frequency welding and laser technology) and their usage for different kinds of material. These technologies are used to joint technical clothing. Key parameters for selection of suitable technology for each sort of technical clothing are strength and permeability of seam. In the experimental part of the thesis is conducted a search of changes of strength and permeability of seam which occur by usage of different parameters (speed, temperature, pressure, amplitude) on welding machines. Further, the thesis focuses to investigate suitable parameters for jointing technical clothing (polyesther with polyvinyl chloride layer) by hot knees, hot air and ultrasonic technologies.
Description
katedra: KOD; přílohy: 1,CD; rozsah: 50s. , 46
Subject(s)
nekonvenční, spojování, konfekce, svařování ultrazvukem, svařování horkým vzduchem, svařování horkým klínem, technické textilie, unconventional, jointing, clothing, ultrasonic welding, welding hot air, welding hot knees, technical textile
Citation
ISSN
ISBN