Funkcionalistická architektura v Brně

Title Alternative:Architecture of Functionalism in Brno
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce je zaměřená na ucelený pohled na funkcionalistickou architekturu v Brně. Úvodní část pojednává o funkcionalismu ve světě, popisuje jak jeho základní znaky, tak i jeho vznik a vývoj spolu s významnými funkcionalistickými centry a jeho přijetí ve společnosti. Další část práce se zabývá touto problematikou z pohledu tehdejšího Československa. Hlavní částí práce je kapitola podávající komplexní pohled na funkcionalismus v Brně. Je rozdělena na tři stěžejní časová údobí: před první světovou válkou, meziválečné období a období od konce druhé světové války až po současnost. Součástí této kapitoly je také detailní popis, historie a současný stav deseti vybraných významných staveb. Jsou rozděleny na stavby soukromé a veřejné. Tato část je podložena obrazovou přílohou, umožňující porovnání jejich původního a současného stavu.
Description
63 s., 14 s. příl. :obr. +CD ROM
Subject(s)
funktionalism (architecture), funkcionalismus (architektura)
Citation
ISSN
ISBN