Využití recyklovaných uhlíkových vláken v pružných kompozitních materiálech

Title Alternative:Use of recycled carbon fiber in flexible composite materials
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis addresses the use of recycled carbon fiber in flexible composite materials. It studies the possibility of incorporating these fibers into the fabric coating to increase conductivity or for shielding electromagnetic radiation. As an elastic matrix was used dispersion glue Hercules, which ensured the flexibility of the composite. Composite materials were first developer of nanoparticles of C-fibers and also by using longer stretches of C-fibers (length approx. 1-2 mm). In these composites was measured surface resistivity, which varies depending on the content of carbon fiber in the matrix. Bachelor's thesis can be used for printing the conductive tracks on textiles and general modification of textiles to electrical conductivity of the fabric.
Tato bakalářská práce se zabývá využitím recyklovaných uhlíkových vláken v pružných kompozitních materiálech. Je studována možnost zapracování těchto vláken do povrchových úprav textilií za účelem zvýšení vodivosti popřípadě za účelem odstínění elektromagnetického záření. Jako pružná matrice bylo použito disperzní lepidlo Herkules, které zajištovalo pružnost celého kompozitu. Kompozitní materiály byly vytvořeny jednak z nanočástic C-vláken a jednak za použití delších úseků C-vláken (délka cca. 1-2mm). Na těchto kompozitech byla změřena povrchová rezistivita, která se liší v závislosti na obsahu uhlíkových vláken v matrici. Bakalářskou práci je možno využít pro tištění vodivých drah na textiliích nebo celkovou úpravu textilií vedoucí k elektrické vodivosti textilie.
Description
katedra: KTM; přílohy: 1 CD; rozsah: 54
Subject(s)
flexible composite material, carbon fiber, dispersion adhesive, electrical conductivity, electrical resistance, resistivity, pružné kompozitní materiály, uhlíková vlákna, disperzní lepidlo, elektrická vodivost, elektrický odpor, rezistivita
Citation
ISSN
ISBN