Automatizace úlohy měření teploty pomocí multimetru APPA 109N

Title Alternative:Temperature Measuring Automatization Using Multimeter APPA 109N
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývá měřením teploty pomocí odporových čidel a multimetru APPA109N. V první části je nastíněna obecná klasifikace teploměrů v závislosti na jejich fyzikálních principech. V dalších kapitolách jsou pak stručně naznačeny vlastnosti a funkce multimetru APPA 109N, pro který byl vytvořen interaktivní manuál ovládání. Je koncipován do dvou částí: prezentace v MS Office PowerPoint a seriál video sekvencí s názornými ukázkami měření přístrojem. V průběhu řešení bakalářského projektu byl také vytvořen program pro automatické měření teploty, který slouží jako základ pro úlohy měření termistorů s přístrojem APPA 109N.
The Bachelor´s Thesis is focused on the process of temperature measuring using resistance sensors and multimeter APPA 109N. In the first section of the paper a general classification on thermometers (based on the physical principles of their operation) has been introduced. The following sections deal with the features and functions of multimeter APPA 109N. For this particular multimeter an interactive manual has been set up. The manual has been divided into two parts: a presentation in MS Office PowerPoint and a series of video-sequences (episodes) with schematic demonstrations of measuring using the multimeter. In the framework of the Bachelor´s project has been created a software for automatic temperature measuring, which serves as base for measuring of thermistors using multimeter APPA 109N.
Description
katedra: KAM; přílohy: CD ROM; rozsah: 44 s.
Subject(s)
měření teploty, teploměr, multimetr, appa 109n, měření přechodových charakteristik, odporových čidel, termistor, temperature measuring, thermometer, multimeter, appa 109n, measuring the transient characteristics of resistnance sensor, thermistor
Citation
ISSN
ISBN