Spotřebitelské úvěry v České republice

Title Alternative:The consumer loans in the Czech Republic
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The diploma thesis deals with consumer loans which are in the line with mortgage credits part of the most offered credit products. In the opening part I aim at ordinary characteristics of consumer loans in the line with other alternatives of household funding and selecting parameters of fitted product. In the following part is described credit process with definition of individual stages. Afterwards I present offers of consumer loans in selected banks and I characterize a new product in the credit market which is consolidation of credits. Afterwards I process the case studies in which fictitious person asks for granting of consumer loan by the KB, a. s., and its two main competitors. I go on with the bank delinquency of consumer loans, where are specified individual types of fallacy. The work is concluded by the chapter, where I draw the attention to banking registers, whose usage by banks contributes to increase in quality of credit process and finally leads to decrease in the credit risk
Tato diplomová práce se zabývá spotřebitelskými úvěry, které se spolu s hypotečními úvěry řadí k nejvíce nabízeným úvěrovým produktům bank. V úvodní části je práce zaměřena na obecnou charakteristiku spotřebitelských úvěrů spolu s dalšími alternativami financování domácností a dále na parametry výběru vhodného produktu. V další části je obecně popsán úvěrový proces s přesným vymezením jednotlivých fází. Ve třetí kapitole představuji nabídky spotřebitelských úvěrů u vybraných bank, a zároveň charakterizuji nový produkt na úvěrovém trhu, kterým je konsolidace úvěrů. V následující části zpracovávám modelový případ, ve kterém fiktivní občan žádá o poskytnutí spotřebitelského úvěru u KB, a. s., a u jejích dvou nejvýznamnějších konkurentů. Dále se soustředím na bankovní kriminalitu spotřebitelských úvěrů a v závěru diplomové práce věnuji pozornost úvěrovým registrům, jejichž využití bankami přispívá ke zvýšení kvality úvěrových procesů a v konečném důsledku vede ke snížení úvěrového rizika.
Description
katedra: KFÚ; přílohy: 1 CD; rozsah: 80 s., 23 s. obr. příloh
Subject(s)
the credit product, consumer loan, credit process, application for credit, quality of client, drawing of credit, security of credit, the banking register, comparison, interest rate, úvěrový produkt, spotřebitelský úvěr, úvěrový proces, žádost o úvěr, bonita klienta, čerpání úvěru, zajištění úvěru, bankovní registr, komparace, úroková sazba
Citation
ISSN
ISBN