Politické procesy 50. let: Ženy odsouzené Krajským soudem v Ústí nad Labem v letech 1953-1954

Title Alternative:Women Convicted at the District Court of Ústí nad Labem in 1953-1954
Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývá politickými procesy se ženami, jež byly odsouzeny Krajským soudem v Ústí nad Labem během let 1953 a 1954. Práce je rozdělena na dvě části, přičemž část první, obecná, charakterizuje politické procesy jako takové a proměny justice po roce 1948. Tato část je doplněna kapitolou věnující se popisu cesty vězeňkyně, a to od jejího zatčení, přes vyšetřování, soudní přelíčení a věznění až po následné propuštění a rehabilitaci. Druhá část, na základě dochovaných archivních dat, analyzuje činnost Krajského soudu v Ústí nad Labem v letech 1953 a 1954 a kauzy, ve kterých hrály roli ženy. Zvláštní pozornost je posléze věnována procesům se členy ''protistátních'' organizací, zejména pak kauze s názvem ''Akce Lužnice''.
Description
128 stran, 31 stran příloh :ilustrace
Subject(s)
political trials, women political prisoners, politické soudní procesy, politické vězeňkyně
Citation
ISSN
ISBN