Úvěrová zadluženost sektoru domácností na počátku 21. století v České republice

Title Alternative:The Indebtedness of Household Sector at the Beginning of the 21st Century in the Czech Republic
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This diploma thesis deals with evolution and status quo of indebtedness of household sector in the Czech Republic. This work shows comprehensive list of various credit products for households and quantify these products in the Czech enviroment. The whole paper is primarily divided into three parts. Definitions of household sector and credit boom, evolution and status quo of indebtedness of household sector in the Czech Republic are characterized in the initial part. The second part of the thesis is a consideration about some microeconomical and macroeconomical aspects of loaning of households. The final third part is concentrated on credit risk and possible ways of its elimination with focus on credit registries.
Diplomová práce pojednává o vývoji a současném stavu úvěrové zadluženosti sektoru domácností v ČR. Práce podává ucelený přehled o jednotlivých typech úvěrových produktů pro domácnosti a kvantifikuje tyto produkty v českém prostředí. Celá práce je primárně rozdělena do třech hlavních bloků. Úvodní část je soustředěna na definování pojmů sektor domácností a úvěrový boom a na vývoj a současný stav ČR v oblasti zadlužování domácností s akcentem na jednotlivé motivy, které vedou domácnosti ke zadlužování. Druhá část je úvahou nad některými mikroekonomickými a makroekonomickými aspekty zadlužování domácností. Třetí a současně poslední část se zaměřuje na úvěrové riziko a možné způsoby jeho eliminace se zaměřením na úvěrové registry.
Description
katedra: KFÚ; přílohy: CD;
Subject(s)
american mortgage, creditworthiness, mortgage, consumption, insolwency law, interest rate, loan, loan from building saving, credit risk, credit boom, credit registry, consumer indebtedness, credit securitization, americká hypotéka, bonita klienta, hypoteční úvěr, spotřeba, úpadkové právo, úroková sazba, úvěr, úvěr ze stavebního spoření, úvěrové riziko, úvěrový boom, úvěrový registr, zadluženost domácností, zajištění úvěrů
Citation
ISSN
ISBN