Pletenina v průběhu generací

Title Alternative:Knitwork during generation
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem této bakalářské práce je navržení pletených modelů pro ženy různých věkových kategorií a zhotovení modelu. Teoretická část této práce je zaměřena na historii pleteniny a trendy v 60., 70., 80. a 90. letech 20. století a na pleteninu dneška. Praktická část této práce se zabývá vyhodnocením ankety zhotovené pro tuto bakalářskou práci a navržením pletené kolekce pro 3 generace žen podle výsledků z ankety. Zároveň jsou zhotoveny dva pletené modely pro první generaci žen s přesným postupem zhotovení. Celá práce je pro lepší názornost doplněna obrázky.
Aim of this baccalaureate work is proposition knitted model for women different age category and making model. Theoretic part this work is specialized on history knitworks and trends in 60., 70., 80. and 90. years 20. century and on knitting today. Practical part this work deals with evaluation public inquiry made to order for this baccalaureate work and designed knitted collection for 3 generation of women according to results from public inquiry. At the same time are made to order two knitted models for the first generation of women with exact technique making. All work is for better clearness completed by pictures.
Description
katedra: KDE; přílohy: DVD; rozsah: 96 s., 5 s. příloh
Subject(s)
pletenina, niť, očko, historie, 60. léta, 70. léta, 80. léta, 90. léta, současnost, anketa, knitwork, thread, link, history, 60´s, 70´s, 80´s, 90´s, prezent, public inquiry
Citation
ISSN
ISBN