Setkání přízí ve tkanině

Title Alternative:Yarn crimp in fabric
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na studii setkání přízi ve tkanině. V rešeršní časti této práce je definované setkání přízi ve tkanině. Dále jsou zde popsané metodiky měření setkání. V experimentální časti je popsaná metoda zjišťování setkání prostřednictvím tahových pracovních křivek na dynamometru původní a vypárané nitě z experimentálního souboru tkanin. Dále bylo měřeno také setkání metodou párání u stejného souboru tkanin. Získané data z obou metod byli statistický zpracované a porovnávané. Také byl posuzován vliv dostavy a jemnosti přízi na setkání. Výsledky experimentálního setkání přízi ve tkanině obou metod jsou graficky zobrazované.
The thesis is focused on a study on yarn crimp in fabrics. In the theoratical part of the thesis the crimp yarn in fabrics is defined. Then there are methods described for the measuring of the crimp. In the experimental part a method is described for the evaluation of the crimp from tension work curves measured by a dynanometer on the original and ripped out yarn from the selected collection of fabrics. Also as a comparison a method was described for the evaluation of the crimp by the ripping out from the same set of fabrics. The obtained data from both methods were statistically processed and compared with each other. Also the sett of fabrics and fineness yarn on crimp were rated. Experimental results of the yarn crimp in the fabrics of both methods are graphically displayed.
Description
katedra: KHT; rozsah: 69
Subject(s)
setkání přízi v tkanině, metodiky měření setkání, tahové pracovní křivky, yarn crimp in fabrics, methods of measuring crimp, tension work curves
Citation
ISSN
ISBN