Jaromír Horáček (1900-1976), život a dílo

Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na biografii a bibliografii jilemnického rodáka Jaromíra Horáčka. První kapitoly teoretické části nastiňují autorův život a na Horáčka nahlíží jako na učitele a vlastivědného pracovníka. Další kapitola se zabývá také obecnou charakteristikou Horáčkovy tvorby, v níž se zmiňuji i o knize pověstí Hadí štěstí. Praktická část práce se zaměřuje na analýzu Horáčkových dílčích prací, jež lze zařadit do žánru vzpomínkových vyprávění.
The bachelor thesis is focused on biography and bibliography of Jaromir Horacek, a writer who was born in Jilemnice. The first chapters of the theoretical part deal with the author´s life and introduce him as a teacher, local historian and geographer. The next chapter deals with the general characteristics of Horacek´s literary output including a mention of the book called Hadi stesti. The practical part focuses on the analysis of Horacek´s particular literary works which can be included in the genre of memory narration stories.
Description
Subject(s)
Jaromír Horáček, biografie, bibliografie, Krkonošské muzeum, Jilemnice, Kerkonošský muderlanti, Nic kalýho zpod Žalýho, pověst, Hadí štěstí, Jaromír Horáček, biography, bibliography, The Giant Mountains Museum, Jilemnice, Kerkonošský muderlanti, Nic kalýho zpod Žalýho, legend, Hadí štěstí
Citation
ISSN
ISBN