Remote task management in embedded devices

Abstract
Práce obsahuje vyzkum nezbytny k vytvoření kompletního řešení pro správu a zpracování informací získanych z elektroměrů. Zabyvá se serverem používanym pro připojení k zařízením, nastavováním úkolů a jejich správou na každém zařízení.
The work contains the research necessary to create a complete solution for the management and processing of information obtained from electric meters. It deals with a server used to connect to devices, set tasks, and manage them on each device.
Description
Subject(s)
Internet věcí, plánovač úloh, vestavěné systémy, plánovač úloh, colibri, monitorovací server, Internet of Things, task scheduler, embedded systems, jobscheduler, colibri, monitoring server
Citation
ISSN
ISBN