Vliv účelové úpravy reklamním tiskem na tepelně-izolační vlastnosti textilie

Title Alternative:Inpact of purposeful adjustment of advertising printing on heat-insulating faetures of textile fabrics
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Témou tejto diplomovej práce je zistiť, aký vplyv má účelová reklamná tlač na tepelno-izolačné vlastnosti moderných funkčných materiálov pre športové dresy. Cieľom je zamerať sa na to, akou mierou ovplyvňuje reklamná tlač dané vlastnosti materiálov. V prvej časti tejto diplomovej práce je popísaný odevný komfort, fyziologické vlastnosti materiálov. Ďalej sa zaoberá druhmi potlačí, materiálmi na výrobu športových dresov a meracími prístrojmi. Experimentálna časť je zameraná na popis postupu skúšania na jednotlivých prístrojoch, vyhodnotenie meraných hodnôt a grafické znázornenie výsledkov. Záver práce následne zhrňuje a hodnotí výsledky meraní.
Description
70 s., 14 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
materials properties, textile fabrics, vlastnosti materiálů, textilie
Citation
ISSN
ISBN