Vliv úhlu křížení vrstev na výsledné vlastnosti kompozitních materiálů

Title Alternative:Influence of crossing layers angle on composite materials properties
Abstract
Diplomová práce s názvem Vliv úhlu křížení vrstev na výsledné vlastnosti kompozitních materiálů v rešeršní části definuje kompozity, zabývá se jejich vlastnostmi a použitím. Dále rozvádí pojmy matrice a výztuž, zaměřuje se na charakteristiku materiálů použitých v experimentu, tedy na uhlíková vlákna a epoxidové pryskyřice. Experiment je rozdělen do dvou částí. Nejprve je podrobně vysvětlena ruční výroba kompozitního materiálu a následuje popis jednotlivých zkoušek včetně specifikace testovacích přístrojů a rozměrů vzorků. V diskuzi jsou uvedeny výsledky zkoušek, analyzovány, graficky zobrazeny, okomentovány a v závěru shrnuty.
Description
67 s., 36 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
composite materials, carbon materials, kompozitní materiály, uhlíkové materiály
Citation
ISSN
ISBN