Vliv úrovně zákrutového koeficientu na vlastnosti hrubých bavlněných přízí

Abstract
Tématem bakalářské práce je zkoumání vlivu změny zákrutového koeficientu na vlastnosti hrubých bavlněných přízí. Sledovanými vlastnostmi byly kvadratická nestejnoměrnost příze, pevnost příze, tažnost příze, počet slabých a silných míst v přízi, počet nopků, chlupatost a průměr příze. Práce obsahuje teoretickou a experimentální část. Pro experimentální část byly použity 100% bavlněné rotorové příze v pěti úrovních zákrutového koeficientu.
The topic of Bachelor's thesis is to survey influence of the changing the twist factor on the properties of coarse cotton yarn.The observed properties were quadratic unevenness of the yarn, tenacity, breaking elongation, number of thin and thick places, a number of neps, hairiness and diameter of yarn. The thesis is divided into 2 parts, theoretical and experimental. 100% CO rotor spun yarns in 5 twist coefficient has been used in the experimental part.
Description
Subject(s)
rotorová příze, zákrutový koeficient, pevnost, tažnost, chlupatost, hmotná nestejnoměrnost, vady příze, průměr, rotor yarn, twist coefficient, tenacity, breaking elongation, hairiness, mass unevenness, yarn faults, diameter of yarn
Citation
ISSN
ISBN