Kniha jako námět ve výtvarné výchově

Title Alternative:Book as a Theme in Art Education
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce se zabývá využitím knihy jako námětu výtvarné výchovy na 1. stupni ZŠ. Teoretická část monitoruje vznik knihy a možnosti tvorby knižního obalu v historii. Následná teoretická část diplomové práce se zaobírá vznikem specifického knižního obalu v období českého kubismu, celkové propojenosti textové, výtvarné a materiálové stránky knihy. Uvedené kulturní akce v současné době ukazují možnosti soutěží a výstav v oblasti knih. Zahrnuje také současné umělce, kteří v oblasti knih dosáhli určitého uměleckého uznání. Dále je součástí výzkumná část s dotazníkovým šetřením, které zjišťuje využitelnost znalostí umělců a kulturních akcí v oblasti knih v rámci využitelnosti ve výtvarné výchově. Praktická část na základě šetření a historických poznatků má za úkol navrhnout pedagogům možnosti aktivit práce s knihou v hodinách výtvarné výchovy, které umožňují pracovat s knihou jako objektem, kde je možné využít práce s tvarem, materiálem i obsahem podle možností a podmínek. Tyto aktivity byly následně vyzkoušeny a zhodnoceny v praxi. Příloha obsahuje fotodokumentaci z výtvarných aktivit.
Description
68 s., 17 s. příl. :obr., grafy +CD ROM
Subject(s)
art education, books, výtvarná výchova, knihy
Citation
ISSN
ISBN