Kompostovatelnost textilií

Abstract
Diplomová práce s názvem Kompostovatelnost textilií se zabývá problematikou likvidace textilního odpadu, vztaženou na konkrétní značku - Tochceš, produkující textilní bytové doplňky, tudíž i textilní odpad. Důkaz o biodegradaci celulózových textilních materiálů je pro zmíněného výrobce velmi důležitý z hlediska marketingové strategie značky. Podstatou této diplomové práce je v první řadě vyvinutí vhodných metod pro zjišťování kompostovatelnosti textilních materiálů, jejich následné ověření a nakonec určení biologické rozložitelnosti jednotlivých testovaných materiálů, které jsou v této práci použity. V rešeršní části je shrnuto současné nakládání s textilním odpadem, dále popis procesu biodegradace a jedna z kapitol je věnována popisu konceptu a obchodního záměru již zmíněné textilní firmy. V praktické části jsou popsány navržené a otestované zkoušky kompostovatelnosti, jejich provedení, vyhodnocení a nakonec diskuze získaných výsledků.
Tato diplomová práce se zabývá problematikou textilního odpadu, který vniká jak při výrobě, tak při užívání textilních výrobků. Jednou z metod likvidace textilního odpadu je biodegradace. Důkaz o biodegradabilitě textilních materiálů by byl přínosný pro výrobce i uživatele z hlediska životního prostředí.Podstatou této diplomové práce je v první řadě vyvinutí vhodných metod pro zjišťování kompostovatelnosti textilních materiálů, jejich následné ověření a nakonec určení biologické rozložitelnosti jednotlivých testovaných materiálů, které jsou v této práci použity. V rešeršní části je shrnuto současné nakládání s textilním odpadem, dále popis procesu biodegradace a jedna z kapitol je věnována popisu konceptu a obchodního záměru textilní firmy s názvem Tochceš, která výsledky této diplomové práce využije v praxi. V praktické části jsou popsány navržené a otestované zkoušky kompostovatelnosti, jejich provedení, vyhodnocení a nakonec diskuze získaných výsledků.
Description
Subject(s)
Kompostovatelnost, biodegradabilita, recyklace, pevnost, celulózová vlákna, Compostability, biodegradability, recycling, strength, cellulose fibers, textile materials, textile waste, marketing
Citation
ISSN
ISBN