Pohádková matematika

Title Alternative:Fairy mathematics
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Dissertation work "Fairy Math" dealed with using mathematical fairytales in lessons of mathematics at the 1st level of primary school The work is divided into two parts. The first part is theoretical, where is dealed with features of the Framework Educational Programme for primary school education, developmental specificities of younger school age child, the importance of motivation, teaching methods and forms of work.In the second practical part have been established a mathematical competition where were included subjects relationship for students of the 2nd and 3rd class of primary school. There were created a set of fairy tales, which are linked to worksheets with mathematical tasks. The aim was to show that by proper motivation and the inclusion of non-traditional methods and forms of work can be the mathematics lessons for pupils attractive and entertaining.
Diplomová práce ?Pohádková matematika? se zabývá využitím matematických pohádek v hodinách matematiky na 1. stupni základní školy.Práce je rozdělena na dvě části. První část je teoretická, která je věnována charakteristice Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, vývojovým zvláštnostem dítěte mladšího školního věku, významu motivace, výukovým metodám a formám práce. V druhé a to praktické části byla sestavena matematická soutěž se začleněním mezipředmětových vztahů pro žáky 2. a 3. ročníků základní školy. Byl vytvořen soubor pohádek, na které se váží pracovní listy s matematickými úlohami. Cílem bylo ukázat, že vhodnou motivací a zařazením netradičních metod a forem práce mohou být hodiny matematiky pro žáky přitažlivé a zábavné.
Description
katedra: KPV; přílohy: CD ROM; rozsah: 93 s.
Subject(s)
mathematical fairytale, motivation, teaching methods and forms of work, mathematical competition, matematická pohádka, motivace, výukové metody a formy práce, matematická soutěž
Citation
ISSN
ISBN