Specifika obchodu a podnikání v Rusku

dc.contributor
dc.contributor.advisorDemel Jaroslav, Ing. Ph.D. : 60633
dc.contributor.authorNigrinová, Veronika
dc.contributor.otherLaboutková Šárka, doc. Ing. Ph.D. Skolitel : 57210
dc.contributor.otherFárek Jiří, prof. Ing. CSc. Konzultant : 54889
dc.contributor.otherFilippov Michail, Mgr. Konzultant2 : 66409
dc.date.accessioned2019-03-05T17:55:03Z
dc.date.available2019-03-05T17:55:03Z
dc.date.committed2019-8-31
dc.date.defense2018-5-31
dc.date.submitted2017-10-31
dc.date.updated2018-12-10
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractTato bakalářská práce se věnuje specifikům obchodu a podnikání v Rusku. Práce je rozdělena na teoretickou a analytickou část. První kapitola práce se zabývá definováním základních pojmů spojených s podnikáním a prvkům podnikatelského prostředí. Druhá a třetí kapitola poté zasazuje danou problematiku do ruského prostředí. Ve druhé kapitole lze nalézt obecnou charakteristiku Ruska, která se věnuje politickému systému, technologickému prostředí, geografii a demografii a kulturně-sociologickou charakteristiku, která popisuje specifika ruské kultury. Třetí kapitola se zabývá ekonomikou Ruska, a to nejenom jejím vývojem, ale také překážkami obchodu nebo možnostmi podnikání. Poslední kapitola práce je částí analytickou, která má za úkol verifikovat za pomoci kvalifikovaných rozhovorů s odborníky pravdivost literární rešerše. Hlavním cílem práce je identifikovat specifika obchodu a podnikání v Rusku pomocí teoretické rešerše a s pomocí výstupů z analytické části práce a zhodnotit relevantnost zjištěných teoretických informací reálnému podnikatelskému prostředí v Rusku.cs
dc.description.abstractThis bachelor's thesis is focused on specifics of trade and business in Russia. The thesis is divided into theoretical and analytical part. The first chapter deals with the definition of basic terms connected with business and elements of the business environment. The second and third chapter then put these issues into the Russian environment. The second chapter is dedicated to the general characteristic of Russia, such as the political system, technological environment, geography, demography and cultural-sociological characteristic, describing the specifics of Russian culture. The third chapter deals with Russia's economy, not only in the case of its development, but also trade barriers or business opportunities. The last chapter of the thesis is an analytical part which aims to verify with the help of qualified interviews with experts, veracity of literary research. The aim of this bachelor's thesis is to identify the specifics of trade and business in Russia through theoretical research and practical outcomes of the analysis and evaluate the similarity of the identified theoretical information to the real business environment in Russia.en
dc.description.mark
dc.format64 s.
dc.format.extentIlustrace o o
dc.identifier.signatureV 201900155
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/151357
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedon
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectEkonomikacs
dc.subjectinflacecs
dc.subjectkulturacs
dc.subjectobchodní jednánícs
dc.subjectpodnikánícs
dc.subjectRuskocs
dc.subjectspecifika obchoducs
dc.subjectzahraniční obchodcs
dc.subjectBusiness meetingen
dc.subjectbusinessen
dc.subjectcultureen
dc.subjecteconomyen
dc.subjectinflationen
dc.subjectinternational tradeen
dc.subjectRussiaen
dc.subjectspecifics of tradeen
dc.subject.verbisbusinessen
dc.titleSpecifika obchodu a podnikání v Ruskucs
dc.titleSpecifics of trade and business in Russiaen
dc.title.alternativecs
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineMO
local.degree.programmeEkonomika a management
local.degree.programmeabbreviationB6208
local.department.abbreviationKMG
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.authorE15000227
local.identifier.stag37113
local.identifier.verbiskpw06569587
local.note.administratorsautomat
local.poradovecislo155
local.verbis.aktualizace2019-10-05 07:21:03cs
local.verbis.studijniprogramKMG Ekonomika a management/Ekonomika a management mezinárodního obchoducs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP_Nigrinova_Veronika.pdf
Size:
1.8 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Nigrinova.pdf
Size:
2.61 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP