Logopedická třída v mateřské škole

Title Alternative:Logopedic Class at Nursery School
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce s názvem ?Logopedická třída v mateřské škole?se zabývala zmapováním narušené komunikační schopnosti u dětí zařazených do logopedických tříd ve školním roce 2009/2010 v litoměřickém regionu.V teoretické části práce pojednává o logopedické péči v České republice, je zde vymezen pojem řeč a narušená komunikační schopnost. V rámci legislativy bylo specifikováno postavení logopedické třídy při mateřské škole, charakterizována činnost v logopedické třídě. Rámcově vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vyjadřuje kompetence, které zastupují i kompetence komunikativní.V části praktické byly vytyčeny předpoklady. K získání příslušných dat byl využit nestandardizovaný dotazník a studium dokumentace. Přínosem bakalářské práce je analýza narušené komunikační schopnosti v logopedických třídách litoměřického kraje a metodický materiál využitelný ve speciálně pedagogické praxi.
Description
74 s., 29 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
speech therapy, speech development, speech, logopedie, vývoj řeči, řeč
Citation
ISSN
ISBN