Metalografická analýza souboru hrotů šípů z 15. století z naleziště Frýdštejn

Title Alternative:The metal-graphic analysis of the arrows tips set from 15 th century coming from Frýdštens finding place
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Tato bakalářská práce předkládá výsledky zkoumání metalografického rozboru archeologických nálezů pocházejících přibližně z 15. století. Skupina šipek je zapůjčena ze Severočeského muzea v Liberci a jsou nalezeny v okolí zříceniny hradu Frýdštejna. V rešerši se uvádí celkový pohled na výrobu a zpracování slitin železa v časovém rozmezí od nejstarších dob do 16. století. Ve druhé části, tzn. praktické jsou uvedeny výsledky metalografického a chemického rozboru jednotlivých šipek do kuše, celková dokumentace i základní hodnoty tvrdosti. V závěru se v této práci věnuji diskuzi dosažených výsledků.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN