Knihovna pro validaci vstupních textů webového formuláře

Abstract
Cílem bakalářské práce je navrhnout aplikaci pro asynchronní kontrolu textů a vstupů webového formuláře s použitím nových technologií. Aplikace by měla mít možnost modulace a snadného použití. Největší problém je řešení validace na obou stranách zároveň, tzn. jak na straně klienta, tak na straně serveru. Tento problém často vede k nutnosti realizace aplikace pomocí dvou různých programovacích jazyků. Řešení tedy zkoumá nové možnosti v podobě isomorfních aplikací, což usnadní jak realizaci, tak údržbu.
The goal of this work is to design an application for asynchronous control input texts using novel technologies. Application should have an ability of modulation and be easy to use. The biggest problem is the solution of validation on both sides ie. the client and server side. This problem causes the necessity to use two the different programming languages in the same application. In the solution of this work will be explored new opportunities in the form of isomorphic applications, which will facilitate the implementation and maintenance.
Description
Subject(s)
JavaScript, jQuery, Node.js, Socket.io, Browserify, Babel, ECMAScript 6, validace vstupů, validace textu, JavaScript, jQuery, Node.js, Socket.io, Browserify, Babel, ECMAScript 6, input validation, text validation
Citation
ISSN
ISBN