Folklorní pohádka v literatuře a filmu

Title Alternative:Folklore fairytale in literary and film production
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Cílem bakalářské práce je popis možností, které poskytují literárně zpracované látky tzv. klasických pohádek pro filmové adaptace. Tento záměr je realizován na příkladech několika vybraných pohádek K. J. Erbena a B. Němcové. Součástí práce je historický exkurz do procesu začleňování folklorní pohádky do literatury. Metodologické východisko pro rozbor literárních předloh a jejich filmového zpracování poskytla Proppova teorie morfologie pohádky. V práci je rovněž nastíněna historie filmových adaptací lidových pohádek.
The aim of this thesis is to describe possibilities, which afford literary concepts of so called classic fairy tales for film adaptation. This design is documented with the use of examples of several representative tales of two authors K. J. Erben and B. Nemcova. Constituent part of the theme is the historical excursus to the procedure of incorporation of folklore fairy tale to the literature. As a methodological source for the analysis of literary models and their film adaptation Propp´s theory of morphology of tale has served. History of film adaptations of folk art of tales has been also mentioned in this work.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN