Využití SoftPLC při řízení fyzikálních modelů

Title Alternative:Use of SoftPLC for controlling of physical models
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem této práce je navrhnout a vytvořit aplikaci pro přenos dat mezi softwarovým emulátorem SoftPLC for Windows a jeho reálnou obdobou, PLC automatem řady Tecomat TC700, který má za úkol ovládat reálné fyzikální úlohy k nimž je připojen. K výměně dat mezi emulátorem a touto aplikací bylo využito modulu sdílené paměti situovaného v dynamické knihovně ShmDll.dll, která je součástí instalace SoftPLC. K vlastnímu přenosu dat mezi pracovní stanicí s nainstalovaným SoftPLC a reálným automatem bylo využito sériového rozhraní RS-232 a protokolu EPSNET. Tento program je určen výhradně pro platformu Windows a k jeho vytvoření bylo použito vývojového prostředí Microsoft Visual Studio 2010 a jazyka C++ se snahou o co největší užívání funkcí Windows API.
The objective of this thesis was to design and implement an application for data transfer between software emulator SoftPLC for Windows and its real analogy, PLC controller of Tecomat TC700 series, whose job is to control the real physical tasks it is attached to. For data exchange between the emulator and this application a shared memory module situated in the ShmDll.dll library of the SoftPLC installation was used. For actual data transfer between the workstation with SoftPLC installed and real controller, a RS-232 serial interface and EPSNET protocol was used. This program is designed exclusively for Windows operating system and was created in development environment of Microsoft Visual Studio 2010 and C++ programming language with the aspiration to use Windows API functions as much as possible.
Description
katedra: MTI; přílohy: 1 CD; rozsah: 46
Subject(s)
plc, softplc, rs-232, sériová komunikace, sériový port, modul sdílené paměti, windows api, plc, softplc, rs-232, serial communication, serial port, shared memory module, windows api
Citation
ISSN
ISBN